מערכת בקרת מים וביוב - תל אביב-יפו

תאגיד מים - מי אביבים

 

רקע לפרויקט

 

מערכת בקרת המים בתאגיד המים מי אביב כוללת כ-40 מתקני מים ברחבי העיר. המתקנים כוללים שלוש נקודות כניסת המים לעיר, 15 בארות לשאיבה עצמית בשעת חירום, 15 מכוני בוסטר, 10 נקודות מדידה ללחצים ומגופים מווסתים לשמירת לחץ המים ברחבי העיר.


מערכת הביוב כוללת שבע תחנות סניקה ו-15 תחנות קטנות הפעילות בקיץ בלבד.


בעירייה ביקשו להקים מערך שליטה, בקרה ואבטחה על תשתיות אספקת המים בעיר, להבטיח לחץ מים קבוע, לגלות תקלות בזמן אמת ולהגביר את אבטחת המתקנים מפני פריצה.


הפתרון


הוקמה מערכת של כ-40 בקרי CTI המחוברים למרכז הבקרה באמצעות תקשורת קווית. בנוסף, הותקנו בקרי תקשורת KINGFISHER RTU המחוברים בתקשורת סלולרית.


במרכז הבקרה הותקנה מערכת CitectSCADA. המערכת כוללת שני שרתי CitectSCADA בגיבוי חם ומספר תחנות עבודה המבוזרות בשני מרכזי בקרה.


בנוסף הותקן שרת CitecHistorian לצורך איסוף וניתוח נתונים.
מערכת התקשורת מבוססת על תקשורת IP/VPN . באתרים קיימים קו גיבוי ותקשורת סלולארית.
הותקנה מערכת מיגון הכוללת בקרת פריצה, בקרת כניסה ומערכת מצלמות.

 

התוצאה


המערכת המבוזרת, אשר שולטת על תשתית ציבורית קריטית, מנוטרת מסביב לשעון באמצעים מתקדמים. משך ניהול התקלות שופר באופן דרמטי וניהולם השוטף של האתרים הפך יעיל יותר.
מרכז הבקרה שולט על מצלמות טמ"ס ועל אמצעי אבטחה נוספים לאבטחת המתקנים.