פארק המחזור חירייה - גז-דן

פארק המחזור חירייה לוקח חלק במאמץ הגלובלי לצמצום פליטת גזי חממה. במסגרת זאת, על ההר עצמו ישנן 70 בארות לשאיבת גז מתאן שנוצר מתסיסת הפסולת. הגז מועבר בצינורות למפעל "אופיס טקסטיל", ומשמש כמקור אנרגיה נקי.


הוקמה מערכת בקרה שכוללת מדידת כמויות גז ובקרה על טמפרטורות ההולכה. באמצעות המערכת נמדדת כמות הגז המופקת מההר וכמות הגז המוזרמת למפעל. המערכת מספקת נתונים למערכות בקרה שמפעיל האו"ם, כחלק מאמנת קיוטו לצמצום השימוש בגזים. כתוצאה מהפרויקט, זכה איגוד ערים דן בהטבות מהאו"ם.