מפעל תרכובות ברום

מפעל תרכובות ברום הוא הגדול במפעלי הייצור של קבוצת כימיקלים לישראל ואחד מהגדולים מסוגו בעולם. במסגרת הפרויקט, משודרגת מערכת השליטה וניהול הייצור במפעל למערכות CitectSCADA.


CitectSCADA נבחרה לאחר המחשת יכולות הטכנולוגיה, עתירות הביצועים, הרציפות התפעולית והעבודה מול תחנות קצה רבות, כתוצאה מהשדרוג, הושג זמן תגובה מהיר פי חמישה וזמן פיתוח קצר.


פרויקט דומה בוצע בחברת אגן כימיקלים ופז בית הזיקוק אשדוד.