מכון טיהור שפכים רעננה

מכון לטיהור שפכים (מט"ש) רעננה מפיק קולחים באיכות שלישונית, המוגדרת "השקיה ללא מגבלות".


בקיץ, מנוצלים כ-60% מקולחי המכון להשקיה חקלאית באזור רעננה. כל הבוצה הנוצרת במכון מפונה לאחר סחיטה למפעל ייצור קומפוסט המשמש לדישון חקלאי בגידולים מורשים.


חברת PCS אחראית על מערך הבקרה התהליכים במכון ובמערכת אספקת השפכים המטוהרים. במסגרת זאת, PCS מרחיבה באופן קבוע את תפוקות המכון, עורכת שינויי תוכנה, משפרת את איכות התקשורת ותומכת במערכות בדיקת איכות מים מתקדמות.


מערכת הבקרה כוללת חמישה בקריםAllen Bradley מסדרה SLC ברשת אופטית במט"ש ושני בקרי CTI בטיפול באספקת המים המושבים לחקלאים ובמערכת הסינון.


מערכת HMI מורכבת משתי עמדות CitectSCADA בתצורה של גיבוי חם ושתי עמדות עבודה למנהלים.