מוצרים ונציגויות

חברת PCS מספקת שירותי מכירה ותמיכה לבקרים ומוצרי תוכנה מובילים, ביניהם:

 

  • מוצרי חברת Citect:גCitectSCADA, CitectHMI, CitectHistorian
  • בקרי חברת Texas Instruments / Simatic TI) CTI)
  • בקרי תקשורת (RTU) מסדרת KINGFISHER
  • בקרים ומוצרי Schneider Electric