CitectSCADA

CitectSCADA הינה תוכנת SCADA/HMI אוניברסאלית המיועדת למגוון יישומים בתחום הבקרה התעשייתית. התוכנה מבוססת טכנולוגיית .Net של מיקרוסופט ושיטת עבודה בתצורת Client-Server.


התוכנה מאיצה את תהליכי הפיתוח באמצעות יצירת עץ מערכת לצורך בנייה אוטומטית של תגים, התראות וגרפים. במקביל, CitectSCADA מאפשרת יצירת אובייקטים חכמים (Object Oriented) לתכנות הוראות בקרה ושכפולם לרוחב כלל המערכת.


CitectSCADA מספקת יכולות פיקוח וניתוח באמצעות מערכת התראות חכמה, מערכת דיאגנוסטיקה מקיפה וכלי ניתוח גרפיים. CitectSCADA תומכת במערכות הפעלה המתקדמות ביותר, כגון Windows 10 וב-Microsoft Windows Server 2016.

 

 

תכונות CitectSCADA

 

  • תמיכה במערכות גדולות: ללא מגבלה על כמות התגים ומספר עמדות קצה (Clients)
  • חלוקת ביצועים דינאמית: ארכיטקטורת שרת-לקוח ותמיכה בהקצאת עומסים בין שרתים מגבירה את ביצועי המערכת ומאפשרת ביזור משימות (Tasks) עד כדי משימה אחת פר מחשב - ללא צורך בפיתוח נוסף. CitectSCADA מאפשרת הקמת עד 255 שרתי I/O (I/O Servers) וחיבור עד 4,095 בקרים (I/O Devices).
  • תמיכה בריבוי מעבדים (Multi CPU): שיוך משימות שונות (Tasks) למעבדים שונים באותו שרת.
  • תמיכה באשכולות (Clusters): תמיכה בתת-מערכות עצמאיות כחלק ממערכת כוללת, מאפשרת הפעלת מערכות מבוזרות, תומכת במספר מרכזי בקרה ומבטיחה גיבוי ויתירות במקרי תקלה.
  • יתירות ביצועים (Redundancy): יתירות ברמת תקשורת מול בקרי הקצה, ברמת שרתי Citect, ברמת משימות (Tasks), ברמת קבצים ויתירות מלאה (שילוב של כל רמות היתירות יחד).
  • ביצועים: ביצועי שיא מושגים בזכות מנגנון אופטימיזציית תקשורת דינאמית מול הבקרים ותצורת תקשורת מתקדמת בין השרת ועמדות העבודה.
  • תמיכה במערכות צד ג': התממשקות פשוטה באמצעות טכנולוגיות סטנדרטיות כגון: OPC, OLE-DB, API, DLL, ו-Active X, תמיכה בהתממשקות לכל בסיס הנתונים הנפוצים, תמיכה ואופטימיזציה עבור למעלה מ-150 בקרים נפוצים ותמיכה בפרוטוקול SNMP מאפשרת קבלת נתונים וביצוע דיאגנוסטיקה על כל ציוד רשת (Switch ,HUB ,Printer).
  • שפות תכנות מובנות (Scripting): לתוכנת CitectSCADA שתי שפות תכנות מובנות: Cicode ו- CiVBA המכילות מעל 700 פונקציות מובנות. שתי שפות תכנות תומכות באופן מלא ב-Multi-Taskingו-Multi-Threading

 

קבצים ומידע