גרסה חדשה Citect SCADA 2018 הושקה וזמינה לשימוש

Citect SCADA 2018 is released